طراحی ارزان و حرفه ای سایت

شروع قیمت از ۱۵۰ هزار تومان

طراح سایت

»» اگر در صـدد طراحی و راه اندازی یک وب سایت مـوثـر با امکـانـات و قابـلیـت های گستـرده می باشید.

»» اگر بدنبـال روشــی تضمـین شـده جـهـت معرفی و افزایش میزان فروش محصولات و خـدمـاتـتـان می باشید.

»» اگـر در حـال حـاضـر وب سـایت یا وبـلـاگـی داریـد کـه عمـلـاً بـدون استـفـاده و نـاکـارامـد اسـت و بـه هـمیـن دلـیـل قـصـد ارتـقـــاء آنـرا داریـد.

»» اگــر علـاقمـند بـه اداره و مدیریت وب سایت خـود هـستید و مایـلیـد بـا چنـد کـلیـک، مـطـالـب و محــتـویـات وب سـایـت خـود را ایجـاد یـا ویرایـش نـمـائـید.

طراحی وب سایت حرفه ای و ارزان – طراحی وب سایت حرفه ای و ارزان

»» اگـر تـصمـیـم بـه طـراحـی وب سـایت با کـمـتـریــن هـزیـنــه و زمــان مـمـکـن هسـتیـد.

(بـرای شـــروع، حـتـی بـا هزینـه کمـتر از ۱۵۰٫۰۰۰ تـومــان و زمــان کمـتر از ۲۴ ساعت!!..)

»»» طراحی و پـیاده سـازی انواع وب سایت ؛ ( ازجـمــلـه وب سـایـت هــای دولتی و سـازمـانـی، شــرکـتـی، شــخصـی، تــجـاری، تـبـلیـــغـاتـی، آگـهــی و نــیـازمـنـدی، خــبــری، فــروشگــاه آنـلـایـن ، جامعه مجازی ، شبکه اجتماعی ، سایت آپلود و… )

بـهـمـراه پــشـتـیـبـانـی آنـلـایــن و آمـوزش جــامـع نـحــوه مــدیـریـت کـامـل وب ســایـت.

(مـدیـریـت سـایت بـدون نیـاز بـه تـخـصـص کـامـپـیـوتـر و یـا دانـش طـراحی وبـــ سـایـت ؛ بســیـار آســان شـده تـنـهــا بـا چـنـد کـلـیــک ســاده)